2017 godišnji kongres i Internacionalni Timski Šampionat

Alastair Spink

Alastair Spink, Head Coach, Confederation of Professional Golf Golf Developer je predstavio Love Golf projekat koji trenutno praktikuje u 30tak golf klubova u Engleskoj. Razvoj golfa za žensku populaciju doživljava novu etapu kroz program u kome je poenta sposobnost a ne pol ili starost.

Anders Thelberg

Anders Thelberg, PGA of Norway & Norwegian Golf Federation
Head of Training je predstavio sistem razvoja golf trenera u Norveškoj. Praviti trenere koji su lideri a ne samo fokusirani na časove. Koncept IDA predlaže da se kandidati motivišu kako bi postali deo organizacije a samim tim zavredeli i veću odgovornost.

Bill Owens

Bill Owens, Golf Educatif, Independent Golf Professional nam je preneo sa puno emocija koliko energije i ljubavi je uloženo u projekat Golf Educatif koji se sprovodi u Francuskoj. Gradnja malih golf terena na smetlištima i delovima gradova gde je opština vlasnik. Veštačka trava koja je rashodovana od fudbalskih igrališta, stara odeća od koje su pravljene zastavice, deca koja prihvataju teren kao svoj pa rade i na održavanju. Bill je nominovan za ovogodišnju nagradu Confederation of Professional Golf za razvoj. Trenutno postoji 26 terena ove vrste u Francuskoj.

Dan Killen

Dan Killen, GSA Golfsports, kompanija koja predstavlja SNAG (Start New at Golf) je nama poznata već duži niz godina kroz razvoj školskog sporta (short golf). GSA Golfsports je organizovala mini turnir na vežbalištu golf kluba Bay, gde se igralo u timovima po 6 igrača sa postavljenih 6 rupa. Bilo je izuzetno zanimljivo videti profesionalne igrače sa malim štapovima i plastičnom opremom kako pokušavaju postići maksimum.

Johan Hampf

Johan Hampf, PGA of Sweden, Director of Education, Confederation of Professional Golf Golf Developer je opisao trud i viziju razvoja golfa u Kostariki. Zemlji u kojoj određene oblasti nisu najsigurnije ni za normalan život a tek za golf. Interesantne tehnike za obuku trenera su isto toliko i inovativne.

Dr. Kyle Phillpots

Dr. Kyle Phillpots (PGA of Great Britain & Ireland Executive Director – Education and Global Development) je u radnim grupama nakon svoje prezentacije pokušao da u interaktivnoj atmosferi dobije informacije od delegata o stepenu razvoja instruktora, učitelja kao i predvidi problematiku dalje edukacije na međunarodnom nivou.

Marc Brooks

Marc Brooks (Thomas International, Senior Learning and Development Specialist) predstavnik konsultantske kompanije za sve sportove je predstavio psihološki pristup klijentima i saradnicima uz osvrt na personalni profil svakoga od nas. Podela u četiri vrste profila jedne osobe je sastavni deo svakoga sa razlikom koliko je koji profil aktuelan i u kakvim situacijama. Izuzetno interesatna prezentacija u kojoj su svi delegati učesvovali kroz prepoznavanje svojih osobina.

Martin Crowder

Martin Crowder (Golf Foundation Development Manager) je predstavio program Golfsixies academy koji trenutno praktikuje 32 golf kluba iz Engleske. Pokroviteljsvo golf fondacije, England Golf-a i odnedavno European Tour-a prepoznaje izuzetnost i veliku zainteresovanost za ovaj program. Format od šest igrača scramble na 6 rupa zabavnog je karaktera, ponajviše za početnike a i sve one koji bi da igraju više golf u formatima i razvijaju se zajedno.

Ralf Putter

Ralf Putter (Bochumer Golf Club e.V. Head Professional) nam je predstavio Master golf studije koje je danas moguće uraditi na univerzitetu u Kelnu. Kandidati bi trebalo da su poslednjih 10 godina članovi PGA-a i imaju toliko radnog iskustva iskustva. Ove master studije traju 3 godine i okvirni troškovnik je oko €60K. 

Annual Congress

Potvrda statusa I ciljeva Confederation of Professional Golf!

Confederation of Professional Golf, Ian Randell – ‘Leaders in the Provision of Golf Development Expertise’

PGA-s Pristup & know – how! 
Gogolf, Nauči igru 1, Tehnika 2 & Taktika 3. 

Confederation of Professional Golf. Tony Bennett – ‘Leaders in the Provision of Golf Development Expertise’

2017 International Team Championship

2017 International Team Championship rezultati

DODELA NAGRADA

  • MEMBER COUNTRY PGAS GATHER AT LE GOLF NATIONAL FOR LAUNCH OF NEW CONFEDERATION OF PROFESSIONAL GOLF PROJECT
  • THE 2019 ANNUAL CONGRESS AND INTERNATIONAL TEAM CHAMPIONSHIP