ODBORI SPGU

Spisak imena i pozicije članova odbora

UPRAVNI ODBOR

Br. IME & PREZIME SPGA STATUS IGRAČKI STATUS
1 Borislav Todorović Predsednik Amater
2 Nebojša Lazić Generalni sekretar Amater
3 Božidar Antonović Pomažući član Amater
4 Vladimir Simeunović Regularni član Profesionalac
5 Darko Jovanović Pomažući član Amater
     

TEHNIČKI ODBOR

Br. IME & PREZIME SPGA STATUS IGRAČKI STATUS
1 Vladimir Simeunović Regularni član Profesionalac
2 Nebojša Lazić Generalni sekretar Amater
3 Nemanja Savić Regularni član Profesionalac

NADZORNI ODBOR

Br. IME & PREZIME SPGA STATUS IGRAČKI STATUS
1 Boris Damianović Pomažući član Amater
2 Predrag Filipović Pomažući član Amater
3 Ivan Komatina nije član Amater

KOMISIJA ZA ŽALBE

Br. IME & PREZIME SPGA STATUS IGRAČKI STATUS
1 Borislav Todorović Predsednik Amater
2 Nebojša Lazić Generalni sekretar Amater
3 Nenad Konstadinović Pomažući član Amater

DELEGAT DISCIPLINSKA KOMISIJA

Br. IME & PREZIME SPGA STATUS IGRAČKI STATUS
1 Nenad Konstadinović Pomažući član Amater
  • MEMBER COUNTRY PGAS GATHER AT LE GOLF NATIONAL FOR LAUNCH OF NEW CONFEDERATION OF PROFESSIONAL GOLF PROJECT
  • THE 2019 ANNUAL CONGRESS AND INTERNATIONAL TEAM CHAMPIONSHIP