Godina 2013

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA

Izmenjen je Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja („Sl. glasnik RS“, br. 7/2013)
Urađene su izmene i dopune:

 • Pravilnika o nivou stručne spreme sportskih zanimanja u oblasti golfa u republici Srbiji
 •  Pravilnika o licenciranju i uslovima za prijem i održavanje članstva profesionalnih trenera golfa

Izmenjeni su nazivi sportskih zanimanja:

        STARI NAZIV                                                          NOVI NAZIV

 • Demonstrator golfa             ----->           Sportski demonstrator golfa
 • Instruktor golfa –                 ----->           Pripravnik Sportski instruktor golfa
 • Instruktor golfa (GPNT)       ----->          Sportski instruktor specijalista golfa (GPNT)

OBUKA STRUČNIH KADROVA

 • Novembar 2012. – Preuzet program edukacije i licenciranja stručnih kadrova u golfu odGAS-a
 •  Obuka je organizovana u martu za sva 3 nivoa instruktora:
  • 18.03.2013. Sportski demonstrator golfa
  • 18-21.03.2013. Sportski instruktor golfa
  • 18-21.03.2013. Sportski instruktor specijalista golfa – GPNT
 • Obuku je pohađalo ukupno 4 kandidata, od toga su:
  • 2 kandidata aplicirala za obuku Sportskog demonstratora golfa i
  • 2 za Sportskog instruktora golfa.

IPE – INITIAL PROFESSIONAL EDUCATION

 • Obuka koju organizuje Confederation of Professional Golf namenjena trenerima iz manje razvijenih zemalja.
 • Služi približavanju evropskom nivou edukacije
 • IPE Initial Professional Education 2013 - Berlin:
  • 1st stage – 14 - 16. januara
  • 2nd stage – 11 - 15. marta
 • SPGU je imao 2 kandidata na IPE-u: Zorana Antonijevića i Vladimira Simeunovića

 

 

Confederation of Professional Golf U POSETI SPGU-U

 • Jedna od procedura za dobijanje statusa punopravnog člana Confederation of Professional Golf je poseta zvaničnika našem Udruženju
 • 20-22. aprila SPGU je posetio Tony Bennett (Director of Education & Membership)
 • Program posete:
  • Poseta Golf klubu Centar
  • Poseta Golf klubu Beograd
  • Ispiti sa kandidatima koji su pohađali IPE
  • Sastanak sa predsednikom Golf asocijacije Srbije
  • Sastanak sa menadžmentom SPGU-a

PRO-AM BELGRADE 2013

 • 2 dana                                                              
 • 60 učesnika
 • 5 zemalja
 • Nagradni fond 5.100

Broj ucesnika:

 • Amateri:  45
 • Profesionalni igraci:  15
 • Ukupno:  60

SPGU – PUNOPRAVNI ČLAN Confederation of Professional Golf

 • Odlazak na održavanje godišnje Skupštine Confederation of Professional Golf u Portugalu od 09. do 14.decembra
 • Dobijanje statusa punopravnog člana

 

 

 • MEMBER COUNTRY PGAS GATHER AT LE GOLF NATIONAL FOR LAUNCH OF NEW CONFEDERATION OF PROFESSIONAL GOLF PROJECT
 • THE 2019 ANNUAL CONGRESS AND INTERNATIONAL TEAM CHAMPIONSHIP