EDUKACIJA ZA MEĐUNARODNE LICENCE

SPGU organizuje I povezuje srpske trenere sa evropskom golf asocijacijom profesionalnih golf trenera,  sa ciljem edukacije za medjunarodne trenerske licence.
Prvi nivo obrazovanja IPE (Initial Professional Education) se organizuje jednom godišnje u nekom od predloženih golf centara u evropi.

 • U samom procesu edukacije kandidat će biti izložen različitim aspektima profesije u realnom golf okruženju. Ovakav tip edukacije će se sadržati:
  •  Treninga na poslu
  •  Vremena sa tutorima
  •  Učenja na daljinu
  • Ostalim elementima koji se nalaze u apprenticeship programima

Profesionalna Golf asocijacija Evrope je razvila prvi nivo IPE programa, sadržanog u kursu koji traje 3 meseca.

 

Kandidati koji diplomiraju bi trebalo da mogu demonstrirati sledeće:

 • Priprema sredstava I objekata za golf trening čas
 • Sprovođenje  korenitog I odgovarajućeg uvida Golfera pre početka golf časa
 • Analiza tehničkih sposobnosti u golfu I priprema odabranog gradiva za čas golfera na terenu
 • Analiza golferskih sposobnosti na terenu
 • Završetak golf časa
 • Snimanje i analiza igre golfera sa ciljem postavljanje budućih treninga
 • Pripremanje kriterijuma za učešće na golf turniru
 • Implementiranje formata igre za specifično takmičenje
 • Upisivanje i izračunavanje rezultata za specifično takmičenje
 • Interpretiranje i primena pravila i etikecije u saglasnosti sa duhom igre golfa
 • Označiti hazarde i proračunati rizike za zdravlje, sigurnost i bezbednost
 • Označiti aktivnosti za individualni razvoj koje će se koristiti uz planiranu putanju razvoja karijere
 • Proceniti napredak i razvoj ispunjenja

 

Uslovi za učešće u IPE programu su sledeći:

KRITERIJUM DETALJI
STAROSNA GRANICA Kandidat treba imati 18 godina starosti pre podnošenja zahteva.
NIVO OBRAZOVANJA Kandidat treba imati minimalno diplomu završene srednje škole.
IGRAČKA SPOSOBNOST Kandidat treba demonstrirati precizno I efektivno zadati broj golf udaraca. Potvrda od Nacionalne golf asocijacije o posedovanju hendikepa ne većeg od 9.
 • MEMBER COUNTRY PGAS GATHER AT LE GOLF NATIONAL FOR LAUNCH OF NEW CONFEDERATION OF PROFESSIONAL GOLF PROJECT
 • THE 2019 ANNUAL CONGRESS AND INTERNATIONAL TEAM CHAMPIONSHIP