• 2017 godišnji kongres i Internacionalni Timski Šampionat