SPGU Program za 2020

-    Pro Am 2020
Edukatif program (gradnja jeftinih golf vežbališta,terena)
Priprema trenera za Inicijalnu Profesionalnu Edukaciju (IPE)
-    Priprema tima za Confederation of Professional Golf šampionat
-    Odlazak na Confederation of Professional Golf kongres 


MOGUĆNOST DA SE SPROVEDU NAVEDENI PROGRAMI ZAVISI OD OSTVARENIH 
PRIHODA.  PROGRAMI ĆE SE FINANSIRATI PO PRIORITETIMA KOJI 
PODRAZUMEVAJU POTPUNU IZVODLJIVOST. 
 

  • MEMBER COUNTRY PGAS GATHER AT LE GOLF NATIONAL FOR LAUNCH OF NEW CONFEDERATION OF PROFESSIONAL GOLF PROJECT
  • THE 2019 ANNUAL CONGRESS AND INTERNATIONAL TEAM CHAMPIONSHIP