SPGU Program za 2019

-    Pro Am 2019
-    Seminar za trenere I Pro igrače
Edukatif program (gradnja jeftinih golf vežbališta,terena)
Priprema trenera za Inicijalnu Profesionalnu Edukaciju (IPE)
-    Priprema tima za PGAs šampionat
-    Odlazak na PGAs kongres 


MOGUĆNOST DA SE SPROVEDU NAVEDENI PROGRAMI ZAVISI OD OSTVARENIH 
PRIHODA.  PROGRAMI ĆE SE FINANSIRATI PO PRIORITETIMA KOJI 
PODRAZUMEVAJU POTPUNU IZVODLJIVOST. 
 

  • 2017 godišnji kongres i Internacionalni Timski Šampionat