Godina 2017

Imenovanje novog Generlnog Sekretara SPGU i novog člana UO.
Odlazak na Godišnji kongres PGA of Europe.

  • 2017 godišnji kongres i Internacionalni Timski Šampionat