Usklađenje programske aktivnosti SPGU sa PGAs of Europe;
Učlanjenje u PGAs of Europe (the Professional Golfers’ Associations of Europe);
Saradnja sa Golf Asocijacijom Srbije i svim Golf klubovima u Srbiji prilikom planiranja i sprovođenja
programa rada, sa ciljem unapređenja golfa u Republici Srbiji;

  • 2017 godišnji kongres i Internacionalni Timski Šampionat